Friday, October 4, 2013

I'rab الم dan Perbahasan Ulama' Mengenainya

Assalamualaikum… alhamdulillah kepada Allah swt tuhan sekalian alam yang telah menganugerahkan kita iman. Semoga Allah swt menerima segala amalan kita dan menempatkan kita ke dalam syurgaNya. Pada kali ini, saya akan berkongsi sedikit kepada antum semua mengenai sesuatu yang sangat menarik. Dengan izin Dia yang maha agung, saya akan menulis mengenai perbahasan para ulama’ mengenai I’rab fawatih as-suwar (فواتح السور ) pembuka-pembuka surah iaitu ( الم ) dan kawan – kawannya. Huruf – huruf ini sering kita jumpai dan membacanya dalam al-Quran al-Karim tetapi adakah kita pernah memikirkan apakah I’rabnya?
Mungkin para pembaca agak pelik kenapa huruf sebegitu pun perlu dibahaskan dan perlu dii’rab. Saya menjawab Ya, kerana setiap huruf hatta baris sekalipun yang terkandung dalam al-Quran mempunyai I’jaz dan kecantikan. Justeru itu, tidak hairanlah sesuatu yang kecil dibahaskan oleh ulama’ secara mendalam agar emas yang tertanam dalam al-Quran dapat dikorek keluar dan dapat dihiasi dalam dada manusia.


Sekiranya kita menelaah ilmu nahu, maka kita akan dapati bahawa perkataan yang dii’rab itu bergantung pada kefahaman pembaca dalam ayat berdasarkan kaedah - kaedah nahu yang telah digariskan oleh para ulama’. Tidak hairanlah kadang – kadang kita dapati dalam sesuatu jumlah terdapat banyak I’rab yang berbeza. Tetapi mestilah ia tidak keluar daripada kaedah nahu. Sekiranya ia menyimpang dari kaedah dan tidak menepati syarat, maka I’rabnya tidak diterima dan salah. Saya beri misal :

رأيتُ زيدًا مبتسمًا
Maka kita akan dapati perbezaan I’rab pada ayat di atas mengikut kefahaman pembaca. Sekarang pada perkataan (مبتسما) di situ kita I’rabkan (حال). Tetapi siapakah (صاحب الحال) bagi (مبتسما)? Adakah Zaid atau dhomir (أنا) menjadi (صاحب الحال) bagi (مبتسما)? Nampak kah perbezaan di situ. Bagi mereka yang memahami ayat di atas bahawa “aku melihat Zaid dalam keadaan dia tersenyum” maka (صاحب الحال) kembali pada Zaid. Bagi mereka yang faham “aku melihat Zaid dalam keadaan aku tersenyum”, maka (صاحب الحال) kembali kepada dhomir (أنا). Selain itu, ada juga mereka yang berpendapat bahawa perkataan (مبتسما) menjadi (مفعول به ثان) bagi feel (رأى) kerana mereka faham feel (رأى) itu bukan memberi maksud “melihat” tetapi membawa maksud “berpendapat”. Semuanya adalah betul kerana tidak menyalahi hukum ahkam nahu walaupun berbeza mengikut kefahaman pembaca. Tetapi sekiranya ada yang mengi’rab perkataan (مبتسما) menjadi (نعت), maka I’rabnya adalah salah kerana telah menyalahi hukum (نعت) yang diwajibkan untuk mengikut (منعوت) dari segi makrifah dan sebagainya. Perkataan Zaid adalah makrifah, maka tidak boleh dii’rab (مبتسما) sebagai (نعت) bagi Zaid kerana (مبتسما)  adalah nakirah.

Ilmu nahu ini sama seperti ilmu feqh, ianya sangat terperinci dan luas. Justeru itu, bukan semuanya perlu dii’rab. Seperti huruf, maka ianya tidak perlu dii’rab sama ada huruf mabniyah ataupun huruf maknawiyah. Dalam ilmu nahu, sekiranya sesuatu yang tidak perlu dii’rab, maka ia tidak mempunyai makna tetapi mungkin mempunyai fungsi seperti sebagai penguat, seruan, sumpahan dan sebagainya. Bagi sesuatu yang boleh di’irab maka ianya mempunyai makna. Saya beri satu contoh supaya antum semua boleh nampak dengan jelas. Cuba lihat himpunan huruf di bawah :

ر     ع     ف    ق
Apakah anggapan pertama bagi apa yang antum lihat? Maka mungkin ada terlintas sebahagian daripada antum bahawa ianya hanya huruf ra, ain, fa, dan qof. Maka ianya tidak terdapat makna yang tersurat, hanya huruf sahaja. Jadi huruf – huruf ini tiada I’rab (لا محل له من الإعراب) kerana ianya hanyalah huruf yang tidak membawa makna di mata pembaca. Tetapi mungkin ada yang melihat bahawa huruf ra, ain, fa dan qof adalah (خبر) bagi (مبتدأ) yang dibuang (محذوف) iaitu (هذه) kerana dia faham seperti mana di bawah:

هذه ر          هذه ع          هذه ف         هذه ق
Ini adalah huruf ra      ini adalah huruf ain    ini adalah huruf fa      ini adalah huruf qof

Justeru, di mata pembaca itu tadi, huruf itu sebenarnya adalah sebahagian daripada jumlah yang ingin memberitahu kepada sesiapa yang membacanya bahawa ini adalah huruf ra, ain, fa dan qof. Ada juga mereka yang membaca dan memahami huruf – huruf di atas bukannya huruf tetapi ianya adalah feel amar (فعل الأمر) iaitu :

رأى     يرى    رَ        =     lihatlah
وعى    يعي     عِ        =    sedarlah
وفى     يفي     فِ       =    tepatilah
وقى     يقي     قِ       =    peliharalah

Jadi pembaca ini memahami himpunan huruf di atas seperti mana berikut :

Lihatlah   sedarlah  tepatilah peliharalah
Maka setiap apa yang terlintas di minda pembaca pada himpunan huruf tersebut adalah betul selagi mana dia tidak melanggari hukum ahkam nahu. Inilah bukti yang saya boleh berikan kepada antum bahawa I’rab itu bergantung kepada pemahaman pembaca dan pemikiran manusia berbeza mengikut tahap kefahaman mereka pada konteks ayat.

Baiklah, kembali kepada tajuk utama yang ingin kita bincangkan iaitu I’rab (الم) dan kawan – kawannya yang terdapat pada awal surah – surah tertentu. Pada himpunan huruf ini, saya bahagikan kepada dua bahagian.

1)       Bagi mereka yang berpendapat bahawa himpunan huruf itu tidak mempunyai makna yang tersirat.

Ini adalah pendapat kebanyakkan ulama’ iaitu huruf tersebut hanyalah (حروف مقطعة) potongan huruf dan tidak membawa makna yang tersurat. Maka (الم) ini di sisi mereka (لا محل له من الإعراب) tiada kedudukan I’rab baginya. Meskipun ianya tidak mempunyai I’rab, tetapi mempunyai fungsi di mata ulama’ seperti mana yang saya telah terangkan di atas. Ada mereka yang berpendapat yang Allah swt ingin menunjukkan kepada manusia bahawa al-Quran iaitu kalamullah terdiri daripada huruf – huruf hijaiyah yang apabila digabungkan ianya membentuk perkataan arab. Ada juga berpendapat bahawa huruf – huruf ini berfungsi untuk mengambil perhatian para pembaca atau pendengar supaya mereka sedar dan tidak lalai serta mengetahui bahawa ini memang benar adalah kalam daripada tuhan yang maha esa dan kita wajib beriman padaNya. Bagi pendapat saya yang lemah ini, huruf – huruf ini merupakan rahsia Allah swt tiada seorang pun yang mengetahui akannya melainkan Dia yang maha mengetahui. Di mana huruf – huruf ini mempunyai keistimewaan dan I’jaznya kerana tidak pernah kita mendengar dan melihat sesuatu syiir yang dimulai dengan potongan huruf – huruf pada zaman sebelum al-Quran diturunkan. Dalam syiir arab pada zaman jahiliyah , kebiasaannya mereka akan menceritakan mengenai tapak kediaman mereka (أطلال) ataupun mereka bercerita mengenai wanita (غزل) dan sebagainya. Tetapi Allah swt telah membuka sesuatu surah dengan potongan huruf. Ini adalah satu kelainan di sisi arab ketika itu dan menunjukkan bahawa ini bukannya kalam manusia, tetapi adalah kalam tuhan sekalian alam yang menyebabkan mereka menoleh pada al-Quran kerana mukjizatnya yang agung.

2)       Bagi mereka yang berpendapat bahawa himpunan huruf ini mempunyai makna yang tersurat dan tersirat.

Dalam pendapat ini, saya bahagiakan kepada tiga bahagian :
a)             Kedudukan I’rabnya adalah rafa’ (رفع).

Bagi mereka yang menjadikan hukum I’rabnya sebagai marfu’ (مرفوع) terdapat banyak pendapat. Jadi memadailah saya menyebutkan yang masyhur sahaja supaya tidak panjang penulisan saya ^^. Segelitir ulama’ mengatakan bahawa (الم) merupakan nama surah tersebut kerana mereka berdalilkan dengan hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam bab (ما يقرأ في يوم الجمعة) :

حدثنى زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ( الم تنزيل) و (هل أتى).
Daripada Abu Hurairah ra daripada nabi saw bahawa baginda membaca dalam solat subuh pada hari Jumaat alim lam mim tanzil dan hal ata.

Jadi para sahabat menyebut surah sajadah sebagai alif lam mim dan kerana itu segelintir ulama’ berpendapat bahawa alif lam mim itu adalah nama surah. Bagi keadaan begini mereka menjadikan (الم) sebagai khabar (خبر) bagi mubtada’ yang dibuang (مبتدأ محذوف) iaitu (هذه). Jadi mereka faham seperti berikut :
هذه الم
Ini adalah (surah) aliff lam mim

Ada juga ulama’ yang berpendapat bahawa (الم) merupakan nama lain bagi al-Quran kerana Allah swt berfirman :

الم ﴿١ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢

Justeru itu, mereka berpendapat bahawa (الم) itu adalah mubtada’ (مبتدأ) dan khabarnya adalah isim isyarah (ذلك) dan perkataan (الكتاب) merupakan badal (بدل) bagi (ذلك) yang membawa maksud :

Alif lam mim adalah kitab itu yang tiada keraguan padanya…

Terdapat juga ulama’ yang berpendapat bahawa setiap huruf (الم) merupakan kunci bagi nama – nama Allah swt. Maka huruf alif adalah kunci bagi perkataan (الله), lam bagi perkataan (اللطيف) dan mim bagi perkataan (المجيد). Mereka berdalilkan pada syiir :
قلت لها قفي فقالت قَ
Aku berkata kepadanya : “berhentilah”, maka dia berkata : “qa”

Iaitu huruf (قَ) itu adalah salah satu huruf daripada perkataan (وقفتُ) aku telah berhenti. Maka maksud sebenar syiir tersebut adalah :
Aku berkata kepadanya : “berhentilah”, maka dia berkata : “aku telah berhenti”
Bagi keadaan begini I’rab (الم) menjadi khabar (خبر) bagi mubtada’ yang dibuang (مبتدأ محذوف) iaitu dhomir (أنا). Maka mereka faham (الم) seperti berikut :
أنا الم = أنا الله اللطيف المجيد

Selain itu, ada juga ulama’ yang mengatakan bahawa (الم) adalah mubtada’ (مبتدأ) dan khabarnya (خبر) adalah ayat (ذلك الكتاب) sehinggalah akhir surah al-Baqarah.

b)            Kedudukan I’rabnya adalah nasab (نصب).
Bagi mereka yang berpendapat bahawa (الم) merupakan mansub (منصوب) atas mafu’lu bih (مفعول به) bagi feel yang wajid dibuang iaitu (اقرؤوا) kerana mereka faham seperti mana di bawah :
اقرؤوا الم
Bacalah alif lam mim
Maka pendapat ini, mereka faham bahawa (الم) terdiri daripada jumlah fi’liyah kerana terdapat feel yang mahzuf.

c)             Kedudukan I’rabnya adalah jar (جر).
Golongan ini mengatakan bahawa (الم) itu merupakan (مقسم به) yang dibuang huruf qasamnya kerana sebahagian mereka menggunakan qasam yang dibuang huruf qasamnya contoh :
اللهِ لأفعلنَّ
Iaitu dibuang huruf qasam sepertimana asal ayat : واللهِ لأفعلنَّ. Justeru itu, mereka faham (الم) seperti di bawah:
Demi alif lam mim

Jadi inilah perbahasan ulama’ mengenai I’rab fawatih as-suwar (فواتح السور) yang sangat terperinci dan panjang. Secara keseluruhannya sesuatu I’rab itu berbeza mengikut kefahaman pembaca atau pendengar seperti mana yang saya terangkan di atas walaupun ianya huruf atau simbol mahupun equation math sekalipun berbeza I’rabnya mengikut kefahaman. Contohnya 3x + 5 = 12. Apakah kedudukan I’rab bagi nombor 12. Ada yang mengambil remeh mengatakan 12 tiada I’rab kerana ia adalah nombor tetapi bagi mereka yang faham, maka akan mengatakan bahawa 12 itu adalah khabar (خبر) bagi jumlah 3x + 5. Maka inilah dinamakan ilmu nahu yang sangat terperinci dan luas. Tidak hairanlah para ulama’ berbeza pendapat dalam bab wudhuk kerana berbezanya kefahaman dalam I’rab.

Secara kesuluruhannya, Allah swt tuhan yang maha kuat, maka makhlukNya adalah lemah dan kecil. Allah tuhan yang maha mengetahui segala apa yang tersurat dan tersirat. Mari kita memohon kepada Allah swt supaya menjadikan kita golongan yang sentiasa bersyukur kepada segala nikmatNya..

Wassalam J  

No comments:

Post a Comment